Boosting Our Economy - Celebrating Our Culture - Enhancing Our Children's Education

Boosting Our Economy - Celebrating Our Culture - Enhancing Our Children's Education

News & Events

Applications for ILBF New Entrant scheme now open.Date Posted: May 16, 2017

Northern Ireland Screen’s Irish Language Broadcast Fund (ILBF) is seeking applications from fluent Irish speakers for its New Entrant training scheme.

The New Entrants scheme is a 12 month paid placement (minimum wage) aimed at those who are new to the TV industry – [4 training places are available in total].

An essential criteria for all the schemes is that applicants must be fluent in written and spoken Irish.  A third level qualification in any of the following would be desirable:  Irish, media studies, accounting, business studies or law.

For further information on how to apply click here.

Deadline for receipt of applications is 5.00pm, Wednesday, 31st May 2017 (late applications will not be accepted). Interviews will take place between 12th-15th June.


Iarratais á lorg do scéim an CCG d’Iontrálaithe Nua.

Tá an Ciste Craoltóireachta Gaeilge (CCG), Scáileán Thuaisceart Éireann ag lorg iarratais ó dhaoine a bhfuil Gaeilge líofa acu dá scéim oiliúna d’Iontrálaithe Nua.

Is socrúchán bliana ar íocaíocht (ar íosphá) í an scéim d’Iontrálaithe Nua i Scileanna Teilifíse agus í dírithe ar dhaoine a bhfuil an earnáil nua acu – [4 áit ina iomláine].

Caithfidh Gaeilge líofa idir labhairt agus scríobh a bheith ag na hoiliúnaithe. Bheadh cáilíocht tríú leibhéal inmhianaithe go háirithe sna hábhair seo a leanas: na Meáin Chumarsáide; an Ghaeilge; Cuntasaíocht; Staidéar Gnó; Dlí.

Le haghaidh tuilleadh eolais, cliceáil anseo.

Spriocdháta le haghaidh iarratas: 5.00i.n. Dé Céadaoin, 31 Bealtaine 2017 (ní ghlacfar le haon iarratas i ndiaidh an spriocdháta). Beidh na hagallaimh ar siúl idir 12–15 Meitheamh.

© 2020 Northern Ireland Screen. All Rights Reserved