Boosting Our Economy - Celebrating Our Culture - Enhancing Our Children's Education

Boosting Our Economy - Celebrating Our Culture - Enhancing Our Children's Education

News & Events

New ILBF series taps into the increasing number of people wanting better homes and richer lives by moving to the countryDate Posted: June 21, 2022

More and more people are swapping hectic city life, traffic jams and lack of space for a quieter and more serene life in rural Ireland. In a new Irish Lanaguage Broadcast Fund series, Bog Amach, presenter Tessa Fleming meets six different families in some of Ireland’s most stunning locations and explores with them what their new life could be like. The six-part series produced by Strident Media will air on Monday 27th June at 8pm on RTÉ One.

Cameras roam from north Donegal to Sligo, to Conamara, and to South Kerry as we look at the challenges and opportunities their new lives will bring. We visit a range of houses in each location, from those that are ready to move into to those that need more than a little work.

The homeowners are drawn by the coast, the mountains and the scenary in their search for a new way of life. And working from home has created a revolution for employers and works, making the once seemingly impossible dream a reality.

Every week, Tessa helps a different family in their search for a new home and new life. Can she help make their dream come true?

Tessa shows house-hunters three potential properties in their chosen area. This gives them a taste of how far their money can go – from the ‘do-er upper‘ on the coast to a bungalow in walk-in condition, the search will throw up many unexpected challenges and some pleasant surprises.

This series will appeal to a wide audience, as the core of this series – the hope of building a new life in your dream home – is something that we all aspire to. In addition, we all know these country areas – we visited them as children, we holiday there with our friends and families, we see the images in the media, and read the holiday brochures and websites. And which one of us hasn’t clicked through the property search engines?

Bog Amach isn’t just about houses. It focuses on each buyer’s particular situation, and sees if they can find a home that will work for them. The series gives the buyers a chance to explore the surroundings, take advice from locals and professionals, and decide if the reality lives up to the dream.


Díríonn sraith úrnua de chuid an CCG ar dhaoine atá ag iarraidh bogadh amach agus tithe níos fearr a fháil agus saol níos fearr a chruthú dóibh féin faoin tuath

Tá méadú mór ar an líon daoine atá ag malartú saol na cathrach, le tranglaim tráchta agus brú spáis, le saol nua, ciúin i gceantair tuaithe. Sa tsraith nua seo de chuid an Chiste Craoltóireachta Gaeilge, buailfidh an láithreoir Tessa Fleming le seisear clann i gcuid de na háiteanna is tarraingtí sa tír agus, le chéile, feicfidh siad an cineál saoil nua a bheadh rompu. Beidh an chéad chlár den tsraith nua seo ina sé chuid léirithe ag Strident Media, á chraoladh ar RTÉ One Dé Luain, 27 Meitheamh ag 8.i.n.

Beimid ag taisteal ó thuaisceart Dhún na nGall go Sligeach, go Conamara, agus go deisceart Chiarraí ag féachaint ar na dúshláin agus ar na buntáistí a bhaineann le saol na tuaithe. Feicfimid raon leathan tithe i ngach áit – uathu siúd a dteastaíonn athchóiriú mór uathu go dtí na tithe atá réidh le siúl isteach iontu.

Tá go leor acu meallta ag ceantair cois cósta, in aice sléibhte agus radharcanna deasa agus iad ar thóir saol nua. Réabhlóid shóisialta atá san ‘obair ón mbaile’ d’oibrithe agus d’fhostóirí agus bunaithe air sin, tá go leor daoine in ann a n-aislingí a leanacht.

Gach seachtain cuidíonn Tessa le clann nó lánúin difriúil. An mbeidh siad in ann a n-aisling a aimsiú?

Beidh trí theach le taispeáint gach seachtain – ón ‘do-er upper’ go dtí an teach gleoite críochnaithe agus beidh an praghas dá réir. Beidh idir dhúshláin agus phléisiúr i ngach cuairt.

Beidh aithne ag go leor ar na ceantair eagsúla – bhíomar ansin ar ár laethanta saoire, nó chaitheamar tamall ann le linn ár n-óige. Feicimid ar fad na pictiúir sna nuachtáin agus ar an idirlíon, agus cén duine againn nach gcaitheann súil ar na suíomhanna tithíochta?

Ní faoi thithe amháin atá an tsraith Bog Amach. Beimid ag díriú ár n-aird ar stíl bheatha na gceannaitheorí, féachaint le fáil amach an bhfeilfidh an ceantar a roghnaigh siad dóibh. Labhróimid le daoine gairmiúla agus le muintir na háite le comhairle a fháil uathu.

© 2022 Northern Ireland Screen. All Rights Reserved