Boosting Our Economy - Celebrating Our Culture - Enhancing Our Children's Education

Boosting Our Economy - Celebrating Our Culture - Enhancing Our Children's Education

News & Events

Deis do léiritheoir cúnta faoi oiliúintDate Posted: August 21, 2017

Deis do léiritheoir cúnta faoi oiliúint

Dearcán Media agus LIGID Productions ar lorg iarratas ó dhaoine atá líofa sa Ghaeilge agus a bhfuil ar a laghad bliain amháin taithí i léiriúchán teilifíse acu chun post mar léiritheoir cúnta faoi oiliúint a líonadh. Tá an post á chur ar fáil le cómhaoiniú ó Chiste Craoltóireachta Gaeilge (ILBF) Scáileán Thuaisceart Éireann.

Beidh an post lánaimseartha traenála seo (Meán Fómhair 2017-Lúnasa 2018) suite in Dearcán Media, Doire go ceann 6 mhí agus an chéad 6 mhí eile le LIGID Productions i nDoire theas mar a bhforbrófar scileanna an oiliúnaí agus iad ag obair ar réimse de léiriúcháin Ghaeilge. D’fhéadfadh go gcuirfí fad bliana leis an scéim más amhlaidh a éiríonn leis an oiliúnaí an cúrsa a chríochnú.

B’fhearr cáilíocht tríú leibhéal a bheith ag an iarrthóir i gceann de na réimsí seo a leanas: Staidéar ar na Meáin, Cuntasaíocht, Staidéar Gnó, An Dlí.

Is deis iontach é seo bheith mar chuid de thionscal ina bhfuil réimse leathan deiseanna fostaíochta.

Dáta deiridh le haghaidh iarratais: Aoine 1 Meán Fómhair 2017

Tuilleadh eolais ó (nó chun CV a chur isteach): Deaglán Ó Mocháin – [email protected]

 

Trainee assistant producer opportunity

Dearcán Media and LIGID Productions are seeking applications from fluent Irish speakers with at least one year’s experience in television production for a position as Trainee Assistant Producer. This position will be part supported by the Northern Ireland Screen Irish Language Broadcast Fund.

This full-time training position (September 2017-August 2018) will be based at Dearcán Media in Derry for 6 months, with a further 6 months with LIGID Productions in South Derry where the trainee will develop their skills whilst working across a range of Irish language productions. The position may be extended to a second year on successful completion of the scheme.

Ideally the candidate should have a third level qualification in one of the following disciplines: Irish, Media Studies, Accounting, Business Studies, Law.

This is an excellent opportunity to join an industry with extensive employment prospects.

Application deadline: Friday 1st September 2017

For further information, or to forward a CV, please contact: Deaglán Ó Mocháin – [email protected]

© 2019 Northern Ireland Screen. All Rights Reserved