Boosting Our Economy - Celebrating Our Culture - Enhancing Our Children's Education

Boosting Our Economy - Celebrating Our Culture - Enhancing Our Children's Education

News & Events

Gealán – feature drama initiative call for submissionsDate Posted: July 30, 2021

The ILBF, BBC Gaeilge & TG4 are seeking ideas for Gealán – the feature length Irish language drama initiative.  Doineann, which premiered at this year’s Galway Film Fleadh was the first project to come from this collaborative initiative.

We are seeking ideas for a feature length drama set in an environment where Irish would be spoken naturally.  The drama should have both a national and international appeal.

The drama fund will initially support the development of two projects with one of those projects supported for production of a low budget feature film.

The aim of the scheme is to support and develop the Irish language drama sector in Northern Ireland, enabling the production of entertaining content with international appeal.

The feature would have a cinematic release prior to broadcast on both TG4 and BBC NI.

Full details and information on how to apply can be found in the ILBF section of our website.

Deadline for receipt of applications is 5 pm, Friday 10th September 2021.


TIONSCNAMH DRÁMAÍ FAD SCANNÁIN – GEALÁN

Is mian leis an CCG, BBC Gaeilge & TG4 ar lorg moltaí do Gealán – an tionscnamh maoinithe le haghaidh dráma Gaeilge ar fhad scannáin.  Ba é Doineann, a céad craoladh ag Galway Film Fleadh na bliana seo an chéad togra a d’eascair as an tionscnamh maoinithe seo.

Tá muid ag cuardach smaointí do dhráma i gcomhthéacs nádúrtha ina mbeadh Gaeilge á labhairt de ghnáth. Beidh an dráma tarraingteach ag an phobal náisiúnta agus idirnáisiúnta araon.

Tacóidh an ciste drámaíochta le dhá thionscadal a fhorbairt agus maoineofar ceann acu siúd chun príomhscannán beagchostais a léiriú.

Is é aidhm na scéime, tacú le hearnáil drámaíochta na Gaeilge i dTuaisceart Éireann agus í a fhorbairt chun ábhar siamsúil atá tarraingteach ar bhonn idirnáisiúnta a léiriú.

Craolfar an príomhscannán sna hamharclann sula gcraolfar ar TG4 agus ar BBC NI araon.

Tá tuilleadh eolais agus treoir ar chonas iarratas a dhéanamh le fáil i rannán an CCG ar ár suíomh gréasáin.

Spriocdháta: 5 in, Aoine 10ú Meán Fómhair 2021.

© 2022 Northern Ireland Screen. All Rights Reserved