Boosting Our Economy - Celebrating Our Culture - Enhancing Our Children's Education

Boosting Our Economy - Celebrating Our Culture - Enhancing Our Children's Education

Vacancies

Jobs in the Northern Ireland Sector


***Information for the screen industry regarding COVID-19 can be found here***


 InfoSoft NI Ltd – Games Studio Graphics Designer 

InfoSoft NI Ltd is currently seeking to hire a Games Studio Graphics Designer on a part-time temporary basis through the JobStart scheme.

Main duties will include:

 • Creating 2D and 3D graphics for games.
 • Designing characters, outfits and various other assets for games.
 • Designing screenshots and icons.
 • General photo editing, rendering skills.

Qualifications / Experience required:

 • General IT literacy.
 • Graphics design skills.
 • Interested in technology and gaming.

For more information and to apply please click here.

Closing date for applications: Tuesday 18th January

Please note the JobStart scheme is only open to 16–24-year-olds.


InfoSoft NI Ltd – Games Studio Social Media Manager

InfoSoft NI Ltd is currently seeking to hire a Games Studio Social Media Manager on a part-time temporary basis through the JobStart scheme.

Main duties will include:

 • Updating social media feeds, including Facebook, Twitter, Instagram.
 • Creating videos of our games.
 • Testing games.
 • Creating screenshots and running A/B tests with screenshots.

Qualifications / Experience required:

 • General IT literacy.
 • Social media awareness.
 • Interested in technology and gaming.

For more information and to apply please click here.

Closing date for applications: Friday 21st January

Please note the JobStart scheme is only open to 16–24-year-olds.


Paper Owl Films – Development Assistant

Paper Owl Films is seeking a talented individual to fill the role of Development Assistant. Reporting to the Development Producer, you will work as part of the team to provide support to all development and marketing activities for the Paper Owl Group.

This is an exciting opportunity for a hardworking, committed person with a passion for quality kids’ content, working within a creative team.

Paper Owl Films is an exciting children’s content company with a passion for creating meaningful experiences for young audiences all over the world.

For more information and to apply please click here.

Closing date for applications: Friday 21st January

Paper Owl Films is committed to building a culturally diverse workforce and welcome applicants from individuals from groups who are underrepresented in the film and TV industry.


TRAINEE VIDEO JOURNALIST

Below The Radar is seeking to appoint a Trainee Video Journalist to work on the Irish language multi-media platform Meon Eile. Applicants must have strong editorial judgment and the ability to research, access stories, shoot and edit short features on a daily basis. The ideal candidate for this role will have proven journalistic experience producing video packages and a wide knowledge of the Irish language sector in Ulster and beyond. Fluent written and spoken Irish is essential for this position. This trainee position is supported by Northern Ireland Screen’s Irish Language Broadcast Fund.

Essential Skills:
•    Excellent spoken & written communication skills in Irish & English.
•    Ability to shoot and edit packages and features.
•    Ability to edit on Final Cut Pro or similar video editing suite.
•    An interest in digital journalism and how video is consumed on the web, tablets, and smartphones.
•    An ability to work under pressure and to deadlines.
•    Ability to work effectively as part of a team.
•    Ability to supply accurate and reliable research.

Please send a cover letter, CV, and show-reel to Máire Bhreathnach at [email protected] by Friday 28th January at 5pm.

FÍSIRISEOIR FAOI OILIÚINT

Below the Radar TV ag lorg Físiriseoir Faoi Oiliúint le hoibriú ar an ardán digiteach Gaeilge Meon Eile. Caithfidh breithiúnas stuama eagarthóireachta a bheith ag an té a cheapfar. Caithfidh siad a bheith in ann pacáistí gairide a thaifead agus a chur in eagar agus a bheith ábalta scéalta a aimsiú agus a fhorbairt ar bhonn laethúil. Beidh siad neamhspleách agus neamhchlaonta ina gcuid tuairisceoireachta agus iriseoireachta. Beidh feith na scríbhneoireachta ag an té a cheapfar agus eolas acu ar chúrsaí pobail i gCúige Ulaidh agus níos faide anonn. Tá Gaeilge mhaith chruinn idir scríofa agus labhartha riachtanach don ról seo. Beidh an post seo páirt-mhaoinithe ag an Ciste Craoltóireachta Gaeilge de chuid Scáileán Thuaisceart Éireann.

Tá na scileanna a leanas riachtanach do ról an Fhísiriseora:

 • Ardchaighdeán Béarla agus Gaeilge, idir scríofa agus labhartha.
 • An cumas pacáistí a thaifead agus a chur in eager.
 • Táithí eagarthóireachta ar Final Cut Pro.
 • Spéis san iriseoireacht ilmheán agus teicneolaíochtaí digiteacha – bealaí ina mbíonn fiséan a sholáthar ar líne agus ar na meáin shóisialta.
 • An cumas oibriú faoi bhrú agus de réir spriocdhátaí.
 • Scileanna i gcomhoibriú agus obair foirne.
 • Scileanna láidre taighdeoireachta.

Seol litir chumhdaigh, do CV agus seóspól chuig Máire Bhreathnach ag [email protected] roimh 5pm ar an Aoine, 28ú Eanáir.


Trainee Assistant Producer Required

Clean Slate Television is seeking applications from fluent Irish speakers with at least one year’s experience in television production for a position as Trainee Assistant Producer. This position will be part supported by Northern Ireland Screen’s Irish Language Broadcast Fund.

This full-time training position beginning in February 2022 will be based at Clean Slate Television, Belfast. The trainee will develop their skills in all areas of production whilst working across a range of content. The position may be extended to a second year on successful completion of the scheme.

Trainees must have fluent Irish and at least one year of practical experience in television production.

Ideally the candidate should have a third level qualification in one of the following disciplines: Irish, Media Studies, Accounting, Business Studies, Law.

This is a great opportunity to join an industry which holds excellent employment prospects.

To apply, please send a CV and cover letter in Irish and English outlining how you meet the criteria and why you want the position, via post or email. Please note that you will receive a receipt for your application.

Application deadline: Monday 31st January

Please note that interviews will be held week beginning 7th February

For further information and/or to apply please contact: Michael Quinn – [email protected]

Post Mar Léiritheoir Cúnta Faoi Oiliúint Ar Fáil

Clean Slate Television ag cuardach iarratais ó dhaoine le Gaeilge líofa, le, ar a laghad, taithí bliana faighte acu i leiriúcháin teilifíse don phost mar Léiritheoir Cúnta Faoi Oiliúint.  Is deis é seo lena dtacaíonn an Ciste Craoltóireachta Gaeilge de chuid Scáileán Thuaisceart Éireann.

Post oiliúna lán-aimseartha a bhéas ann ag tosnú i mí Feabhra 2022 lonnaithe ag Clean Slate Television, Béal Feirste agus beidh deis ag an oiliúnaí a scileanna a fhorbairt in achan ghné de leiriúchán agus iad ag obair ar réimse leathan d’ábhar. Má thagann críoch rathúil leis an scéim bliana tá an féidearthacht ann go mbeidh síneadh bliana curtha leis.

Ní mór d’iarratasóirí Gaeilge líofa a bheith acu agus ar a laghad bliain de thaithí phraiticiúil acu ag obair i léiriúcháin teilifíse.

Tabharfar tosaíocht don té a bhfuil cáilíocht tríú leibhéal acu sna disciplíní seo a leanas: Gaeilge, Staidéar ar na Meáin, Cuntasaíocht, Staidéar Gnó, Dlí.

Is deis fostaíochta iontach é seo le bheith mar pháirt d’earnáil le neart ionchais fostaíochta.
Le hiarratas a dhéanamh seol CV agus litir chlúdaigh trí Ghaeilge agus Béarla ag míniú an dóigh a shásaíonn tú na critéir agus an fáth ar mhaith leat an post. Seol le ríomhphost nó sa phost é. Mar eolas, gheobhaidh tú admháil go bhfuarthas d’iarratas.

Spriocdháta: 31ú Eanáir

Mar eolas, beidh na hagallaimh ar siúl an tseachtain ag tosnú 7ú Feabhra

I gcomhair tuilleadh eolais agus/nó le hiarratas a chuir isteach téigh i dteagmháil le: Michael Quinn –  [email protected]


BNL Productions – Camera Operator and Editor

BNL Productions is currently seeking to hire a Camera Operator and Editor on a part-time basis for a minimum of 20 hrs per week with the option of additional hours; hours are likely to fluctuate with the business needs.

They are looking for a skilled camera operator and video editor that can work independently and as part of a team under the management of Project Managers. Experience is desired but this role will include training and support for working in a fast-paced and growing corporate media industry.

For more information and to apply please click here.

Closing date for applications: Monday 31st January at 5pm


Waddell Media – Head of Finance

Waddell Media is currently seeking to hire a Head of Finance on a permanent full-time basis. The successful candidate will be responsible for all areas of financial management and governance. As a key member of the senior management team, the successful candidate will support the Managing Director through effectively performing a range of duties.

Essential qualifications, experience and attributes 

 • Recognised accountancy qualification – CIMA, ACCA
 • Extensive post qualification experience in a similar role – 5+ years
 • Advanced Excel. PowerPoint skills advantageous
 • Extensive experience of an accounting package such as Xero or Sage
 • Exceptional communication skills
 • Ideally, previous experience of working within the media industry

For more information and to apply please click here.

This role will close as soon as a suitable and competent candidate is identified, which may be before the end-date of the advertisement.

© 2022 Northern Ireland Screen. All Rights Reserved