Boosting Our Economy - Celebrating Our Culture - Enhancing Our Children's Education

Boosting Our Economy - Celebrating Our Culture - Enhancing Our Children's Education

Vacancies

Jobs in the Northern Ireland Sector


Afro-Mic Productions and Back2back Productions seek AP

Afro-Mic Productions and Back2back Productions are seeking an AP (Assistant Producer) to join our Research team on an exciting new BBC Daytime Fact-Ent show.

The ideal candidate will have at least 2 broadcast credits at AP level, interviewing experience, strong editorial judgement and story finding skills. Ideally you will be familiar working to tight deadlines on fast turnaround productions.

We require the candidate to thoroughly research and put forward new stories, cast and interview contributors as well as source the supporting UGC/archive footage.

The successful candidate will also assist with our location shoots, bringing these stories to life.

Please note that this is a co-production with Brighton based company Back2back Productions and this role will be based at their sunny offices in the centre of BRIGHTON.

The role is for approximately 17 weeks.

To apply email your cover letter and CV to: [email protected]

Closing date: 19th July 2019

Afro-Mic Productions and Back2back Productions seek Edit Producer

Afro-Mic Productions and Back2back Productions are seeking an experienced Edit Producer to work on an exciting new BBC Daytime Fact-Ent show.

The role is based in Northern Ireland from early August for approximately 12 weeks.

The ideal candidate will be very confident in writing scripts, stitching shows and working across and supervising multiple edits on a tight deadline.

To apply email your cover letter and CV to: [email protected]

Closing date: 19th July 2019 (application date extended)

NVTV seek Trainee Assistant Producer

NVTV is seeking applications from fluent Irish speakers with at least one year’s experience in television production for a position as Trainee Assistant Producer.  This position will be part supported by Northern Ireland Screen’s Irish Language Broadcast Fund.

This full-time training position (September 2019-August 2020) will be based at NVTV, Belfast’s local television station and the trainee will develop their skills in all areas of production whilst working across a range of content.   The position may be extended to a second year on successful completion of the scheme.

Trainees must have fluent Irish and at least one year of practical experience in television production.

Ideally the candidate should have a third level qualification in one of the following disciplines: Irish, Media Studies, Accounting, Business Studies, Law.

This is a great opportunity to join an industry which holds excellent employment prospects.

Salary: £18,000

To apply, please send a CV and cover letter in Irish and English outlining how you meet the criteria and why you want the position via post or email. Please note that you will receive a receipt for your application.

Application deadline: 5 pm, Thursday 1st of August.

Please note that interviews will be held on Wednesday 7th of August.

For further information and/or to apply please contact: Ciarán Ó Brolcháin, Northern Visions, 23 Donegall Street, Belfast, BT1 2FF. Tel: 028 9024 5495. Email: [email protected]

Post Mar Léiritheoir Cúnta Faoi Oiliúint Ar Fáil

Tá NVTV ag cuardach iarratais ó dhaoine le Gaeilge líofa, le, ar a laghad, taithí bliana faighte acu i leiriúcháin teilifíse don phost mar léiritheoir cúnta faoi oiliúint.  Is deis é seo lena dtacaíonn an Chiste Craoltóireachta Gaeilge de chuid Scáileán Thuaisceart Éireann.

Post oiliúna lán-aimseartha a bheas ann (Meán Fómhair 2019-Lúnasa 2020) lonnaithe ag NVTV, stáisiún teilifíse áitiúil Bhéal Feirste, agus beidh deis ag an oiliúnaí a scileanna a fhorbairt in achan ghné den léiriúchán agus iad ag obair ar réimse leathan d’ábhar. Má thagann críoch rathúil leis an scéim bliana tá féidearthacht ann go mbeidh síneadh bliana curtha leis.

Ní mór d’iarratasóirí Gaeilge líofa a bheith acu agus ar a laghad bliain de thaithí phraiticiúil acu ag obair i léiriúcháin teilifíse.

Tabharfar tosaíocht don té a bhfuil cáilíocht tríú leibhéal acu sna disciplíní seo a leanas: Gaeilge, Staidéar ar na Meáin, Cuntasaíocht, Staidéar Gnó, Dlí.

Is deis fostaíochta iontach é seo le bheith mar pháirt d’earnáil le neart ionchais fostaíochta.

Tuarastal: £18,000.

Le hiarratas a dhéanamh seol CV agus litir chlúdaigh trí Ghaeilge agus Béarla ag míniú an dóigh a shásaíonn tú na critéir agus an fáth ar mhaith leat an post. Seol le ríomhphost nó sa phost é. Mar eolas, gheobhaidh tú admháil go bhfuarthas d’iarratas.

Spriocdháta: 5in, Déardaoin 1ú Lúnasa.

Mar eolas, beidh na hagallaimh ar siúl Dé Céadaoin 7ú Lúnasa.

I gcomhair tuilleadh eolais agus/nó le hiarratas a chuir isteach téigh i dteagmháil le: Ciarán Ó Brolcháin, Northern Visions, 23 Donegall Street, Belfast, BT1 2FF. Fón: 028 9024 5495. Ríomhphost: [email protected]

 

© 2019 Northern Ireland Screen. All Rights Reserved