Boosting Our Economy - Celebrating Our Culture - Enhancing Our Children's Education

Boosting Our Economy - Celebrating Our Culture - Enhancing Our Children's Education

News & Events

ILBF New Entrant Scheme in Television SkillsDate Posted: April 28, 2022

Northern Ireland Screen’s Irish Language Broadcast Fund (ILBF) is seeking applications from fluent Irish speakers for its New Entrant Scheme in Television Skills.

The scheme is a 12 month paid placement (real living wage) aimed at those who are new to the industry – [6 training places in total].

Trainees on the scheme will learn the craft of television while on placement with television production companies throughout Northern Ireland.

Essential criteria for all the schemes is that applicants must be fluent in written and spoken Irish. A third level qualification in any of the following would be desirable: Irish; Media Studies; Accounting; Business Studies; Law.

Deadline for receipt of applications: 5.00pm, Thursday 12th May 2022 (late applications will not be accepted). Interviews will take place on May 26th 2022.

For further information about the scheme and how to apply, click here.


Tá iarratais á lorg ag an Chiste Craoltóireachta Gaeilge ó dhaoine a bhfuil Gaeilge líofa acu do Scéim na nIontrálaithe Nua.

Is socrúchán bliana ar íocaíocht (pá maireachtála) í an scéim d’Iontrálaithe Nua i Scileanna Teilifíse agus í dírithe ar dhaoine a bhfuil an earnáil nua acu – [6 áit ar fad].

I rith na scéimeanna lánaimseartha beidh na hoiliúnaithe ag foghlaim cheird na teilifíse agus iad ar socrúchán ag comhlachtaí léiriúcháin teilifíse i dTuaisceart Éireann.

Caithfidh Gaeilge líofa a bheith ag na hoiliúnaithe, idir labhairt agus scríobh. Bheadh cáilíocht tríú leibhéal inmhianaithe go háirithe sna hábhair seo a leanas: na Meáin Chumarsáide; an Ghaeilge; Cuntasaíocht; Staidéar Gnó; Dlí.

Spriocdháta le haghaidh iarratas: 5.00i.n. Déardaoin, 12ú Bealtaine 2022 (ní ghlacfar le haon iarratas i ndiaidh an spriocdháta). Beidh na hagallaimh ar siúl ar an 26ú Bealtaine 2022.

Tá tuilleadh eolais le fáil ar an scéim agus ar an dóigh le hiarratas a dhéanamh ach cliceáil anseo.

© 2022 Northern Ireland Screen. All Rights Reserved