Boosting Our Economy - Celebrating Our Culture - Enhancing Our Children's Education

Boosting Our Economy - Celebrating Our Culture - Enhancing Our Children's Education

News & Events

Bóín & Beach, Ladybird & Bee to premiere on RTÉjr in MarchDate Posted: March 3, 2021

Produced by Paper Owl Films, Bóín & Beach, Ladybird & Bee – a beautiful series celebrating diversity in nature – premieres in the Irish language on RTÉjr on the 8th March.

With 26 x 2-minute episodes airing daily, the pre-school animated series follows best beasties, ‘Ladybird’ and ‘Bee’, as they explore their home, Wild Meadow.

Bóín & Beach, Ladybird & Bee was commissioned by RTÉjr, receiving additional funding from Northern Ireland Screen’s Irish Language Broadcast Fund and Screen Fund. Produced in Irish, the series will also be released in English later in the year.

‘Ladybird’ will be voiced by 8 ½ year old, Hillary Daly, with ‘Bee’ voiced by 11 year old Aaron Barashi. The whole series is narrated by 7 year old Róise Fields.

As a celebration of biodiversity, the series praises diversity in all things – conveying the key message to preschoolers that as we grow up, we all have a part to play in creating a healthy, happy, balanced world.

Through the loveable characters and the adventures they experience, the audience learns all about different insects in the ecosystem, their purpose and the part they play in nature.

Bóín & Beach, Ladybird & Bee was created and produced sustainably by Belfast-based children’s TV production company, Paper Owl Films. The Albert calculator and sustainable production certification was used to measure and reduce the production’s carbon footprint.

Creative Director at Paper Owl Films, Grainne McGuinness, comments: “We are delighted to have Bóín & Beach, Ladybird & Bee picked up by RTÉjr and broadcast in the Irish language. The concept behind this show is that no matter how small you are, you can make a big difference. Empowering young children, the series outlines the importance of biodiversity and wild matter – sowing the seeds for all diversity.”

Airing schedule:

Launches 8th March:

Weekdays: 7am, 8:40am, 2pm, 4:05pm

Saturdays and Sundays: 9am, 11:25am, 12:55pm

Catch up on RTÉ Player.

Suzanne Kelly, Commissioning Editor at RTÉjr. said: “This beautiful series invites our youngest viewers to spend some time in the enchanting Wild Meadow. With Bóín & Beach, Ladybird & Bee as your guides, we get up-close with all the fascinating creatures and mini beasts that call Wild Meadow home, whilst learning things about their habitat along the way!”

Áine Walsh, Head of Northern Ireland Screen’s Irish Language Broadcast Fund, adds: “We are proud to support Bóín & Beach, Ladybird & Bee through our Irish Language Broadcast Fund and Screen Fund. This beautifully animated series allows young audiences to explore the wonder and joy of nature and may even encourage them to discover the creatures and flowers in their own gardens.”

Paper Owl Films has delivered a slate of engaging children’s content during the lockdown period – prior to Bóín & Beach, Ladybird & Bee was Sol. Premiered in the Irish language on 21st December 2020, Sol is a poignant children’s story exploring the complexities of grief.

To find out more about Paper Owl Films, visit the website.


Léirithe ag Paper Owl Films, craolfar Bóín agus Beach – sraith álainn ag ceiliúradh éagsúlacht sa dúlra – den chéad uair i nGaeilge ar RTÉjr ar an 8 Márta.

Le 26 eagrán x 2-bhomaite ar bhonn laethúil, leanann an tsraith bheochana réamhscoile dhá chréatúr ar cairde is fearr iad, ‘Bóín’ agus ‘Beach’, agus a mbaile, an Móinéar Fia, á thaiscéaladh acu.

RTÉjr a choimisiúnaigh Bóín agus Beach, agus breis maoinithe á fáil aige ó Chiste Craoltóireachta Gaeilge de chuid Scáileán Thuaisceart Éireann agus óna Chiste Scáileáin.

Hillary Daly atá 8 ½ mbliana d’aois a dhéanfaidh guth ‘Bóín’, agus is é Aaron Barashi, 11 bhliain d’aois, a dhéanfaidh guth ‘Beach’. Róise Fields, atá 7 mbliana d’aois a dhéanfaidh tráchtaireacht ar an tsraith uilig.

Mar cheiliúradh ar an bhithéagsúlacht, molann an tsraith éagsúlacht i ngach rud – agus an phríomhtheachtaireacht á cur in iúl do leanaí réamhscoile go dtig linn uilig ról a imirt, agus sinn ag fás aníos, i ndomhan sláintiúil, sona, cothrom a chruthú.

Tríd na carachtair gheanúla agus na heachtraí a bhíonn acu, foghlaímíonn an lucht féachana faoi fheithidí éagsúla san éiceachóras, a gcuspóir agus an pháirt a imríonn siad sa dúlra.

Paper Owl Films, comhlacht léiriúcháin teilifíse do pháistí atá bunaithe i mBéal Feirste, a chruthaigh agus a léirigh Bóín agus Beach ar bhealach inbhuanaithe. Baineadh úsáid as áireamhán Albert agus deimhniú maidir le léiriúchán inbhuanaithe le lorg carbóin an léiriúcháin a mheas agus a laghdú.

Arsa Grainne McGuinness, Stiúrthóir Cruthaitheach ag Paper Owl Films: “Tá lúcháir orainn Bóín agus Beach a bheith tógta ag RTÉjr le craoladh i nGaeilge. Is é an coincheap atá taobh thiar den seó seo ná, is cuma cé chomh beag agus atá tú, thig leat difear mór a dhéanamh. Agus páistí óga á gcumasú aici, leagann an tsraith amach an tábhacht atá leis an bhithéagsúlacht agus le hábhar fiáin – ag cur na síolta do gach cineál éagsúlachta.”

Sceideal Craolta:

Seolann an 8 Márta:

I Rith na Seachtaine: 7am, 8:40am, 2pm, 4:05pm

Ar an Satharn agus ar an Domhnach: 9am, 11:25am, 12:55pm

Arsa Suzanne Kelly, Eagarthóir Coimisiúnaithe ag RTÉjr.: “Tugann an tsraith ghálanta seo cuireadh do na baill is óige dár lucht féachana am a chaitheamh sa Mhóinéar Fia draíochtach. Le Bóín agus Beach mar threoraithe againn, éirímid an-ghar do na créatúir iontacha uilig agus na mionbhéisteanna a bhfuil an Móinéar Fia mar bhaile acu, agus sinn ag foghlaim rudaí faoina ngnáthóg i rith an bhealaigh!”

Deir Áine Walsh, Ceannasaí Chiste Craoltóireachta Gaeilge de chuid Scáileán Thuaisceart Éireann: “Tá bród orainn tacaíocht a thabhairt do Bóín agus Beach trínár gCiste Craoltóireachta Gaeilge de chuid Scáileán Thuaisceart Éireann agus ár gCiste Scáileáin. Ligeann an tsraith seo, atá beoite go hálainn, ligeann sí do lucht féachana óg iontas agus aoibhneas an dúlra a thaiscéaladh agus is féidir go spreagfaidh sí iad fiú na créatúir agus bláthanna a aimsiú ina ngairdíní féin.”

Tá neart ábhar tarraingteach do pháistí seachadta ag Paper Owl Films le linn thréimhse na dianghlasála – roimh Bóín agus Beach bhí Sol. Scéal tochtmhar do pháistí is ea Sol a amharcann ar chastachtaí an bhróin agus a craoladh den chéad uair i nGaeilge ar an 21 Nollaig, 2020.

Le tuilleadh eolais a fháil amach faoi Paper Owl Films, téigh chuig an suíomh idirlín.

© 2021 Northern Ireland Screen. All Rights Reserved