Boosting Our Economy - Celebrating Our Culture - Enhancing Our Children's Education

Boosting Our Economy - Celebrating Our Culture - Enhancing Our Children's Education

News & Events

Banríon na bhFál to air on TG4Date Posted: May 26, 2017

New Irish Language Broadcast Fund documentary Banríon na bhFál airs Friday 26th May at 11:50pm on TG4

Banríon na bhFál follows Paul, a young gay man from West Belfast who spends his weekends working in the pubs and clubs of Belfast’s city centre as a Drag Queen, and his relationship with his father John. John is a dyed in the wool old style republican who is struggling to come to terms with having a gay son, not to mention having a son who is a drag queen.

The documentary highlights the conflict and compromises between a father and son whilst both undertake their own personal journeys to find a deeper understanding of themselves and each other.

Banríon na bhFál was produced by Solas Productions for TG4 with funding from Northern Ireland Screen’s Irish Language Broadcast Fund.


Tá clár faisnéise nua de chuid an Chiste Craoltóireachta Gaeilge, Banríon na bhFál le craoladh Dé hAoine 26 Bealtaine ar TG4 ag 11:50i.n.

Leanann Banríon na bhFál Paul – fear óg aerach as Iarthar Bhéal Feirste a chaitheann an deireadh seachtaine ag obair sna pubanna i lár an bhaile mar bhanríon draig go leanann a chaidreamh lena athair John. Is fear poblachtanach den seandéanamh é a athair, John nach bhfuil róthugtha do mhac aerach a bheith aige gan trácht ar é a bheith ina bhanríon draig chomh maith.

Léiríonn an clár faisnéise seo coimhlint agus comhréiteach idir mac agus athair le linn dóibh beirt bheith ar a n-aistear pearsanta féin le teacht ar thuiscint níos doimhne orthu féin agus ar a chéile.

Léirigh Solas Productions Banríon na bhFál do TG4, clár a fuair maoiniú ón Chiste Craoltóireachta Gaeilge, Scáileán Thuaisceart Éireann.

 

© 2019 Northern Ireland Screen. All Rights Reserved