Boosting Our Economy - Celebrating Our Culture - Enhancing Our Children's Education

Boosting Our Economy - Celebrating Our Culture - Enhancing Our Children's Education

Irish Language Broadcast Fund

Ciste Cuimhneacháin Aodáin Mhic Phóilin


Ciste Cuimhneacháin Aodáin Mhic Phóilin will offer Irish speakers working in the production sector in Northern Ireland the opportunity to develop a television project that would reflect some or many of the wide and varied interests of the former ILBF chair Aodán Mac Póilin. They will also be given the opportunity to pitch the project to broadcasters during the speed networking events at the Celtic Media Festival, which will be held next May in Llanelli, Wales.

As a strong advocate for the provision of Irish language broadcasting, Aodán set up the first training scheme in television production for Irish speakers in Northern Ireland and was instrumental in the formation of the ILBF.  He chaired the ILBF investment committee as a board member of Northern Ireland Screen, right up to his untimely death in December 2016.

He was also a stalwart of the Celtic Media Festival, rarely missing an opportunity to attend over its 38 year history, and often taking part in lively panel discussions.

The bursary is open to Irish speakers working in the production sector in Northern Ireland and will consist of a £5,000 development fund for a television project.  Applications from those who are relatively new to the sector and who have not yet attended the Celtic Media Festival are particularly encouraged.  Applications will be selected by the ILBF Investment Committee and broadcaster representatives.  Successful applicants will also travel to the Celtic Media Festival where they will get the opportunity to pitch the project to broadcasters at the speed networking events and can also apply for production funding through the regular ILBF funding rounds.

How to apply:

Applicants should submit projects that reflect the varied interests and passions that Aodán had, a biography is available here.

Applicants should submit an application form, treatment & budget via the following link: https://funding.northernirelandscreen.co.uk/

Please note that a letter of broadcaster support is not necessary at this stage.  Applicants should also be available to attend the Celtic Media Festival in Llanelli from the 2nd to the 4th of May 2018.

Closing date for receipt of applications is Thursday 14th December.


Tabharfaidh Ciste Cuimhneacháin Aodáin Mhic Phóilin deis do chainteoirí Gaeilge atá ag obair san earnáil tionscadal teilifíse a fhorbairt a chuimseodh roinnt den réimse leathan suimeanna a bhí ag Aodán Mac Póilin, iarchathaoirleach an CCG. Tabharfar deis dóibh chomh maith, an tionscadal a chur faoi bhráid coimisinéirí le linn na n-imeachtaí luaslíonraithe ag Féile na Meán Ceilteach, a bheidh in Llanelli, an Bhreatain Bheag, i mBealtaine na bliana seo chugainn.

Bhí Aodán go mór i bhfách le soláthar na craoltóireachta Gaeilge agus dá réir sin bhunaigh sé an chéad scéim traenála in earnáil na teilifíse do chainteoirí Gaeilge i dTuaisceart Éireann agus bhí sé ina cheann feadhna ar bhunú an CCG chomh maith. Agus é ina chomhalta boird de chuid Scáileán Thuaisceart Éireann rinne sé cathaoirleacht ar Choiste Infheistíochta an CCG suas a fhad lena bhás anabaí i Nollaig na bliana 2016.

Bhí sé ina chrann taca ag Féile na Meán Ceilteach chomh maith agus ba bheag bliain in imeacht 38 mbliana na Féile nár fhreastail sé uirthi agus is iomaí plé painéil bríomhar ar ghlac sé páirt ann lena linn.

Tá an ciste ar fáil do chainteoirí Gaeilge atá ag obair san earnáil léiriúcháin i dTuaisceart Éireann agus maoiniú forbartha £5,000 do thionscadal teilifíse a bheidh ag gabháil leis. Cuirfear fáilte ar leith roimh iarratais ó dhaoine atá measartha nua san earnáil agus nár fhreastail ar Fhéile na Meán Ceilteach roimhe seo. Roghnóidh Ciste Infheistíochta an CCG agus ionadaithe ó na craoltóirí na hiarratais. Freastalóidh na hiarratasóirí siúd a n-éiríonn leo ar Fhéile na Meán Ceilteach mar a gcuirfidh siad an tionscadal faoi bhráid coimisinéirí ag Féile na Meán Ceilteach ag na himeachtaí luaslíonraithe. Féadfaidh siad cur isteach ar mhaoiniú léiriúcháin i ngnáthbhabhtaí maoinithe an CCG chomh maith.

Conas iarratas a dhéanamh:

Ba cheart d’iarratasóirí tionscadail a chur isteach a chuimsíonn an réimse leathan suimeanna a bhí ag Aodán, tá beathaisnéis ar fáil anseo.

Ba cheart d’iarratasóirí foirm iarratais, cóiriú agus buiséad a chur isteach tríd an nasc seo a leanas: https://funding.northernirelandscreen.co.uk/

Tabhair faoi deara nach bhfuil gá le litir thacaíochta ó chraoltóir ag an staid seo. Ní mór d’iarratasóirí a bheith ar fáil chun freastal ar Fhéile na Meán Ceilteach in Llanelli ó 2 go 4 Bealtaine 2018.

Déardaoin 14 Nollaig an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais.

© 2019 Northern Ireland Screen. All Rights Reserved