Boosting Our Economy - Celebrating Our Culture - Enhancing Our Children's Education

Boosting Our Economy - Celebrating Our Culture - Enhancing Our Children's Education

Irish Language Broadcast Fund

Celtic International Fund


BBC ALBA (with funding from MG ALBA), S4C, TG4 and Northern Ireland Screen’s Irish Language Broadcast Fund (ILBF) are delighted to announce the second round of the ‘Celtic International Fund’,  a yearly joint-commissioning round between the indigenous Celtic language television broadcasters and funders of Scotland, Wales, Ireland and Northern Ireland

The aim of the ‘Celtic International Fund’ is to promote co-development and then co-production through Scottish Gaelic, Welsh and Irish, and to encourage a broader European and worldwide internationalisation of productions which are originally conceived in those Celtic languages.  The Celtic International Fund hopes to provide film-makers with an opportunity to co-develop and coproduce distinctive, ambitious works to enrich primetime programme schedules, to have a national impact with audiences in the territories of Scotland, Wales, Ireland and Northern Ireland and seek to reach audiences worldwide.

This call-out encompasses three genres, Factual, Formats and Drama. For all projects, we envisage a development phase where funding would be provided to develop ideas but also to develop the co-production framework which must have a production element in Scotland, Wales and either Ireland or Northern Ireland.   Feedback from producers regarding genres to be included in ensuing Celtic International Fund call-outs is welcome.

The Celtic International Fund will be administered by a joint commissioning team drawn from the Celtic language broadcasters and funders who are partners in this scheme.  Submissions must be made electronically using a single pdf document for ideas and visuals and a single excel document for budgets.  The ‘lead’ company in a co-development project must first register with the TG4 ecommissioning portal http://update.tg4.ie/ecomm/login.php and upload their submissions by the relevant submission deadline into the relevant section, ‘Celtic Factual 2019’, ‘Celtic Kids Drama 2019’, ‘Celtic Kids Living History 2019’, ‘Celtic Formats Entertainment 2019’,  ‘Celtic Formats Factual 2019’, Celtic Writers Room 2019’.  Initial decisions on submissions will be communicated to the submitting company within two months of the relevant submission date.

Development funding will be re-payable if the submission progresses to production, re-payment due on commencement of production. Intellectual Property will reside with the co-developing production companies in a co-sharing manner to be agreed between themselves.

For further information on how to submit an application to the Celtic International Fund, please click here.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Ciste Idirnáisiúnta Ceilteach

Tá áthas ar BBC ALBA (a bhfuil maoiniú faighte aige ó MG ALBA), S4C, TG4 agus Ciste Craoltóireachta Gaeilge Scáileán Thuaisceart Éireann (ILBF) an dara babhta den ‘Chiste Idirnáisiúnta Ceilteach’ a fhógairt, babhta comhchoimisiúnaithe bliantúil idir craoltóirí agus maoinitheoirí teilifíse sna teangacha Ceilteacha in Albain, sa Bhreatain Bheag, in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann.

Is é aidhm ‘an Chiste Idirnáisiúnta Cheiltigh’ comhfhorbairt a spreagadh agus comhléiriúcháin ina dhiaidh sin trí Gháidhlig, an Bhreatnais agus an Ghaeilge agus na léiriúcháin sin, a ceapadh ar dtús sna teangacha Ceilteacha, a scaipeadh ar fud na hEorpa agus an domhain.  Táthar ag súil go dtabharfaidh an Ciste Idirnáisiúnta Ceilteach deis do lucht déanta scannán saothair ar leith agus uaillmhianach a fhorbairt agus a léiriú i gcomhar a chuirfidh go mór le sceideal príomhama na gcraoltóirí, a mbeidh tionchar acu ar lucht féachana náisiúnta in Albain, sa mBreatain Bheag, in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann agus a mbeidh sé mar aidhm acu dul i bhfeidhm ar lucht féachana ar fud an domhain.

Ceithre sheánra atá i gceist sa ghlao seo, Fíorasach,  Formáidí, Páistí (Fíorasach agus Drámaíocht) agus Drámaíocht.  Meastar go mbeidh céim forbartha i gceist maidir le gach tionscadal faoina gcuirfear maoiniú ar fáil ní hamháin chun smaointe a fhorbairt ach chun an creat comhléiriúcháin a fhorbairt, creat nach mór gné den léiriúchán a bheith ar siúl in Albain, sa Bhreatain Bheag agus in Éirinn nó i dTuaisceart Éireann.   Cuirfear fáilte roimh aiseolas ó léiritheoirí maidir leis na seánraí a chóir a bheith san áireamh amach anseo faoin gCiste Idirnáisiúnta Ceilteach.

Comhfhoireann coimisiúnaithe a riarfaidh An Ciste Idirnáisiúnta Ceilteach a bheidh comhdhéanta d’ionadaithe ó na craoltóirí agus maoinitheoirí sna teangacha Ceilteacha agus ar páirtithe iad sa scéim seo.  Ní mór aighneachtaí i dtaobh smaointe agus an lón físe a dhéanamh go leictreonach in aon cháipéis pdf amháin agus na buiséid a bheith in aon cháipéis excel amháin.  Ní mór don ‘phríomhchuideachta’ i dtionscadal comhfhorbartha clárú ar dtús ar ardán ríomhchoimisiúnaithe TG4 http://update.tg4.ie/ecomm/login.php agus a gcuid aighneachtaí a uaslódáil faoin dáta deiridh a nglacfar le haighneachtaí chuig an rannóg chuí, ‘Ceilteach Fíorasach 2019’‘Formáidí Ceilteacha -Siamsaíocht 2019’ ‘Ceilteach Fíorasach 2019’‘Siamsaíocht Fhíorasach Cheilteach do Pháistí 2019’‘Páistí, Drámaíocht do Dhaoine Óga 2019’ agus ‘Drámaíocht Pobail as a Chéile’ .

Beidh an maoiniú forbartha inaisíoctha sa chás is go rachaidh an aighneacht ar aghaidh chuig céim an léiriúcháin,  beidh an aisíocaíocht dlite nuair a chuirfear tús leis an léiriúchán. Fanfaidh an mhaoin intleachtúil leis na cuideachtaí léiriúcháin comhfhorbartha ar bhealach comhroinnte a bheidh le comhaontú eatarthu féin.

Tá tuilleadh eolais le fáil ar an Chiste Idirnaisiúnta Ceilteach agus ar an dóigh le hiarratas a dhéanamh  ar an nasc seo. 

© 2022 Northern Ireland Screen. All Rights Reserved