Boosting Our Economy - Celebrating Our Culture - Enhancing Our Children's Education

Boosting Our Economy - Celebrating Our Culture - Enhancing Our Children's Education

Vacancies

Jobs in the Republic of Ireland Sector


TG4 welcome applications for the post as Internet Editor (one year contract post)

The successful applicant will work with TG4’s internet team, designing the pages on the TG4.ie website and on the TG4 player.

The following skills and experience are required for the role: practical experience in internet work including SEO, Google Analytics and email marketing; high level of written Irish and English.

More details at: tg4.ie/folúntais

Deadline for applications: 19/01/18

 

Fáilteoidh TG4 roimh iarratais do phost mar Eagarthóir Idirlíne (post ar chonradh bliana)

Bheadh an té a cheapfar ag obair le foireann idirlín TG4, ag leagan amach na leathanach ar Shuíomh Gréasáin TG4.ie agus ar Sheinnteoir TG4

Ar na scileanna agus taithí atá riachtanach don ról seo, tá taithí phraicticiúil ar obair idirlíne, ina measc SEO, Google Analytics agus margaíocht r-phoist; maraon le h-ard chumas Gaeilge agus Béarla scríofa.

Sonraí ar fáil: tg4.ie/folúntais

Spriocdáta d’iarratais: 19/01/18

© 2018 Northern Ireland Screen. All Rights Reserved