NEWS AND EVENTS

Show Advanced Search
From :
To :
Category :

Total Items:  

Feb
27
2013

SCÚP Wednesdays on TG4 and Sundays on BBC Two NI

Wednesday, February 27, TG4, 10pm and Sunday, March 03, BBC Two NI, 10pm

SCÚP is a new eight part Irish language drama series written by novelist and screenwriter Colin Bateman. A co-production between BBC Northern Ireland and TG4, with funding through the Northern Ireland Screen Irish Language Broadcast Fund (ILBF) and Broadcast Authority of Ireland (BAI), the drama begins on TG4 on Wednesday 27th February at 10pm and on BBC Two NI on Sunday 3rd March at 10pm.

Set in a struggling Irish language newspaper in Belfast, the series is built around the character of Rob Cullan (Don Wycherley), a journalist who has left a high flying job in an English newspaper under a cloud. He is persuaded to return to the community he grew up in by the wily newspaper proprietor Diarmuid Black (Denis Conway) to help rescue his ailing publication.

In fighting for the paper’s survival Cullan takes over as Editor and finds he is not only up against the local economy, but all too frequently his own staff - a mix of old hands, set in their ways, and inexperienced newcomers.

Cormac (Donncha Crowley) who expected the editorship, resents Cullan’s appointment and sets about undermining him. Janine (Caitriona Ni Mhurchu) has a hold on both the paper’s finances and its owner and is determined to maintain her influence over both. Cub reporter Michael (Tim Creed) has a lot to learn but streetwise photographer Sean (Patrick McBride) thinks he knows it all landing them both in a variety of scrapes. But in spite of their many arguments, Cullan begins to form a professional and personal interest in Alix (Kelly Gough) a young reporter whose heart often rules her head.

Throughout the series, Cullan sets about building a new, credible newspaper with this dysfunctional family of characters with the action taking place within the open-plan newspaper office, and at locations around the city. SCÚP reflects modern Belfast and the stories the employees chase reflect contemporary issues as they publish a newspaper under sometimes difficult, stressful, morally and financially challenging circumstances.

SCÚP is Colin Bateman’s first drama series to be broadcast in the Irish Language. He says "I’ve had a fantastic experience on Scúp - I’ve always wanted to film a TV series in Northern Ireland but this has been my first opportunity. It’s in the Irish language, but I think and hope it will have universal appeal. I’m certainly drawing on a lot of the experiences I had as a young reporter in Bangor together with more recent influences living and working in Northern Ireland."

The series was made by Stirling Productions, produced by Peter Norris and directed by Declan Recks.


SCÚP, Dé Céadaoin, Feabhra 27, TG4, 10 i.n. agus Dé Domhnaigh, Márta 03, BBC a Dó TÉ, 10 i.n.

Is sraith drámaíochta úr nua ina bhfuil ocht gclár í SCÚP, agus í scríofa ag Colin Bateman, úrscéalaí agus scríbhneoir don scáileán. Is comhléiriú idir BBC Tuaisceart Éireann agus TG4 é an dráma seo agus é maoinithe ag an Chiste Craoltóireachta Gaeilge, Scáileán Thuaisceart Éireann agus ag Údarás Craolacháin na hÉireann. Tosaíonn an dráma ar TG4 Dé Céadaoin 27ú Feabhra ar 10 i.n. agus ar BBC a Dó TÉ Dé Domhnaigh 3ú Márta ar 10 i.n.

Agus í suite i nuachtán Gaeilge atá ag streacailt i mBéal Feirste, tógtar scéalta na sraithe timpeall carachtair Rob Cullan (Don Wycherley) agus é ina iriseoir atá i ndiaidh an phoist mhóir a bhí aige le páipéar nuachta Bhéarla i Londain a fhágáil faoi náire ghairmiúil. Áitíonn Diarmuid Black (Denis Conway) úinéir glic an nuachtáin ar Rob filleadh ar phobail a óige le cuidiú a thabhairt an foilseachán atá ar meathlú a shábháil.

Ceaptar Cullan ina eagarthóir ar an nuachtán agus is gairid go gcaithfidh sé dul i ngleic leis an eacnamaíocht áitiúil agus go minic leis an fhoireann atá aige – meascán de sheaniriseoirí atá cleachta sna seanmhódhanna oibre agus na hiriseoirí nua, nach bhfuil go leor taithí acu go fóill.

Shíl Cormac (Donncha Crowley) go raibh an post mar eagarthóir tuillte aige agus níl sé róshásta le ceapachán Cullan dá bharr. Téann Cormac as a bhealach leis an bhonn a bhaint ó Chullan. Tá greim ag Janine (Caitriona Ni Mhurchú) ar chúrsaí airgeadais an nuachtáin agus tá an lámh in uachtar aici ar úinéir an nuachtáin fosta. Tá sí tiomanta gan an tionchar seo a chailliúint. Tá neart le foghlaim ag Michael (Tim Creed), agus é ina iriseoir óg ach cé go bhfuil ciall na cathrach ag Seán (Patrick McBride), an grianghrafadóir lena n-oibríonn Michael, síleann sé go dtuigeann sé gach rud faoin saol agus is iomaí fadhbanna a chruthaíonn sé dóibh féin agus iad amuigh ar shráideanna na cathrach. Fásann an tsuim proifisiúnta agus pearsanta atá ag Cullan in Alix (Kelly Gough), iriseoir óg a ligeann dá croí í a stiúradh in ionad a cinn, in ainneoin na n-argóintí ar fad a tharlaíonn eatarthu. 

Le linn na sraithe, tá sé ina chuspóir ag Cullan nuachtán nua inchreidte a thógáil agus é ag plé leis an fhoireann seo atá cosúil le teaghlach – lán le carachtair mhífheidhmiúla. Tarlaíonn an t-aicsean ar fad in oifig phlean oscailte an nuachtáin agus in áiteanna éagsúla thart timpeall na cathrach. Léirítear Béal Feirste an lae inniu trí SCÚP agus léirítear ceisteanna móra comhaimseartha trí na scéalta a leanann na hiriseoirí agus iad ag iarraidh nuachtáin a fhoilsiú faoi bhrúnna éagsúla an tsaoil – le deacrachtaí airgeadais chomh maith le dúshláin striosmhara mhorálta ina measc.

Is í SCÚP an chéad tsraith drámaíochta de chuid Colin Bateman a chraolfar tríd an Ghaeilge. Deir sé “Bhí eispéireas ar leith agam agus mé ag obair ar Scúp – bhí mé i gcónaí ag iarraidh sraith teilifíse a scannánú i dTuaisceart Éireann agus seo í an chéad dheis a bhí agam. Is sraith Ghaeilge í ach sílim (agus tá súil agam) go mbeidh spéis ag an domhan mór inti. Tá mé féin ag tarraingt as an t-eispéieas éagsúil bhí agam nuair a bhí mé i m’iriseoir óg ag obair i mBeannchar agus as na tionchair is déanaí orm agus mé ag obair agus ag cur fúm i dTuaisceart Éireann.”

Rinne Stirling Productions an tsraith agus is é Peter Norris a rinne an léiriú uirthi le Declan Recks ina stiúrthóir uirthi.


  • Partners
  • Partners
  • Partners