NEWS AND EVENTS

Show Advanced Search
From :
To :
Category :

Total Items:  

Feb
08
2013

Luí na Talún returns for third series

The popular Irish Language Broadcast Fund series Luí na Talún returns to BBC Two Northern Ireland for a third series on Tuesday 12th February at 6.30pm. Presenters Máire Bhreathnach and Jarlath Burns continue to highlight important rural and environmental stories right across the country.

From the controversial subject of fracking in the Fermanagh area to the importance of farm safety to problems with invasive species, the six part series brings a fresh perspective to issues that are important to those with an interest in wildlife and the countryside.

The presenters are again joined by Nodlaig Brolly who reports on the environmental threats to our coastline, the regeneration of an undisturbed rural woodland, and the eco-friendly ethos which is very prevalent in many primary schools. This series Nodlaig also goes on a butterfly hunt in Craigavon and tries her hand at the popular sport of surfing, taking lessons from Ireland’s number one female surfer Easkey Britton.

Last series the presenters were set a challenge to grow their own pumpkins at a community garden in Belfast. They didn’t rise to the challenge and so have set themselves new goals this time round. Will Jarlath Burns succeed in swimming the full length of Camlough Lake? Will Máire Bhreathnach prove that she’s a domestic Goddess as she endeavours to make jam for inclusion in a competition organised by the Women’s Institute. 

Together, Máire and Jarlath go on a bat hunt in the Roe Valley, and try turf cutting in Donegal where they explore the reasons for the EU turf cutting ban and its impact on owners of bogs across Ireland. They also have an early morning appointment in Belfast’s Bog Meadows with a Bird Ringing group and later return to the area to learn about Belfast’s Green Corridor. 

Series Producer Michael Fanning said: “Whether you live in the city or in the middle of the countryside, there’s something in this series that will interest and inform you. Right across the series we have a wide range of characters, contributors and challenges that our presenters have to get to grips with.”

Luí na Talún is a Below the Radar production for BBC Northern Ireland with financial assistance from the Northern Ireland Screen Irish Language Broadcast Fund.


 Filleann Luí na Talún don tríú sraith

Filleann an tsraith rathúil de chuid an Chiste Craoltóireachta Gaeilge Luí na Talún ar scáileán BBC Thuaisceart Éireann don tríú sraith Dé Máirt, 12ú Feabhra ar 6.30 i.n. Cuirfidh láithreoirí na sraithe, Máire Bhreathnach agus Jarlath Burns scéalta tábhachtacha tuaithe agus timpeallachta ó gach aon chearn den tír faoin spotsholas.

Tugann an tsraith de shé chuid léargas nua do cheisteanna tromchúiseacha agus an tábhacht ar leith atá acu dóibh siúd a bhfuil dlúthspéis acu san fhiadhúlra agus sa tuath. Mar ábhar acu i mbliana, beidh scéal conspóideach an fhracála i gceantar Fhear Manach, tábhacht na sábháilteachta ar fheirmeacha na tíre agus na fadhbanna a bhaineann le gach cineál speiceas ionrach. 

Arís eile, beidh Nodlaig Brolly ina tuairisceoir le linn na sraithe agus í ag déanamh scagadh ar an bhagairt timpeallachta atá ar chósta na tíre, ar athghiniúint sean –choill tuaithe agus ar an dearcadh dearfach atá ag go leor bunscoileanna i leith athchúrsála agus na timpeallachta. Sa tsraith seo fosta rachaidh Nodlaig sa tóir ar fhéileacáin i gCreag Abhainn agus bainfidh sí triail as an tonnmharcaíocht a bhfuil an-ráchairt air mar spórt sa lá atá inniu ann. Beidh sí faoi stiúir Easkey Britton atá ar an tonnmharcaí is fearr in Éirinn.

Sa tsraith dheireanach, chuir na láithreoirí dúshlán rompu féin le puimcíní a fhás i ngairdín pobail i mBéal Feirste. Níor éirigh go ró-mhaith leo agus mar sin, chuir siad spriocanna úra rompu féin don tsraith seo. An éireoidh le Jarlath Burns fad Loch Chamlocha a shnámh agus an mbeidh Máire Bhreathnach ina banríon déanta sa chistin? Tabharfaidh sí faoi shubh a dhéanamh don chéad uair le cur san iomaíocht i gcomórtas a eagraíonn Institiúid na mBan.

Le chéile, tabharfaidh Máire agus Jarlath faoi thóraíocht sciathán leathair i nGleann an Rua, Co Dhoire, bainfidh siad triail as móin a bhaint i dTír Chonaill agus déanfaidh siad plé ar na fáthanna a bhaineann le cosc an Aontais Eorpaigh ar bhaint móna i gceantair áirithe agus ar an dóigh a dtéann sin i bhfeidhm ar úinéirí portach fud fad na tíre. Tá coinne luath-mhaidine acu i gCluain an Bhogaidh i mBéal Feirste le grúpa a chuireann fáinní ar éin agus fillfidh siad ar an cheantar níos moille sa tsraith le heolas a chur ar dhorchla glas Bhéal Feirste. 

Deir Michael Fanning, Léiritheoir Sraithe ‘Is cuma cé acu má tá cónaí ort sa chathair nó faoin tuath, tairgeann an tsraith seo rud éigin duit a léireoidh tú suim mhór ann agus a bhearfaidh eolas úr duit. Tá réimse leathán carachtar agus rannpháirtithe ann agus is iomaí dúshlán a chuirtear roimh na láithreoirí.’

Is léiriú é Luí na Talún de chuid Below the Radar do BBC Thuaisceart Éireann le tacaíocht mhaoinithe ón Chiste Craoltóireachta Gaeilge Scáileáin Thuaisceart Éireann.  • Partners
  • Partners
  • Partners