NEWS AND EVENTS

Show Advanced Search
From :
To :
Category :

Total Items:  

Jan
07
2013

Wolfland on RTE One and BBC Two NI

Wolfland is a new two part Irish Language Broadcast Fund series that explores our fascination and fear of the wolf. Wolfland airs on RTE One on Monday 7th January at 7.30pm and on BBC Two NI on Friday 11th January at 9pm.

There was a time when over 20,000 wolves roamed Ireland. As super predators they are a natural part of the landscape and ecosystem and are deeply embedded in many of our famous myths and legends.

In this documentary series, Dr. Éamonn Ó Ciardha looks at our complex relationship with the wolf, taking us on a hair raising journey into Ireland’s past, exploring the background to what many of us experience as an instinctive fear of the Wolf or Mac Tíre – son of the land. A land that was in increasing turmoil at the turn of the 16th century as plantation settlers began to arrive. For them, the wolf became a fearsome symbol of this wild and dangerous land.

Large-scale farming and deforestation saw the wolf rapidly losing its hunting and breeding grounds. But war, rebellion and fighting between settlers and a growing number of Irish rebels provided rich pickings for wolves - preying on livestock and scavenging on the fallen. The terrified settlers called their new home “Wolfland”.

The first programme in the series looks at the traces and tracks the wolf has left with us in Ireland, within the landscape and place names, the language, the literature and the mythology. Roaming the land for some 20,000 years the wolf was certainly feared, but also revered in Ireland. It was a creature that symbolised strength and courage to the native Irish, but to the arriving settlers from the 16th century onwards the wolf was a dark and savage creature representing all that needed tamed in Ireland.

In the second programme we look at the escalating fighting between the settlers and the Irish as mass plantations began across Ireland and the role the wolf played in the bloody warfare of the Cromwellian era. Documentary evidence is uncovered of early propaganda linking the rebel Irish, the catholic priest and the savage wolf and of a campaign to rid Ireland of all three.

Filmed across Ireland, this series is a fascinating mix of Irish history and natural history. A compelling look at the plantation era, charting the importance of the wolf in Ireland’s history and its ultimate extinction.

Wolfland is a Steadipix / Clean Slate TV production for BBC NI and RTÉ with the support from Northern Ireland Screen’s Irish Language Broadcast Fund and Broadcasting Authority of Ireland.


Wolfland ar RTÉ 1 agus ar BBC 2 TÉ

Is sraith úr Ghaeilge dhá pháirt de chuid an Chiste Craoltóireachta Gaeilge í Wolfland, clár a dhéanann cíoradh ar an draíocht agus an diabhlaíocht a bhaineann leis an mhac tíre. Craolfar Wolfland ar RTÉ 1 ar an Luain, 7ú Eanáir, ar 7.30 i.n. agus ar BBC 2 TÉ ar an Aoine, 11ú Eanáir, ar 9.00 i.n.

Tráth den tsaoil bhí 20,000 mac tíre ag siúl na hÉireann. Mar shárchreachadóirí, ba chuid nádúrtha den tírdhreach agus den éiceachóras iad, agus tá ár gcuid miotaiseolaíochta agus finscéalaíochta lán de thagairtí dóibh.

Sa tsraith faisnéise seo, caitheann an Dr. Éamonn Ó Ciadhra súil ar an chaidreamh casta idir an cine daonna agus an Mac Tíre. Meallann sé ar thuras scáfar muid, siar trí stair na hÉireann ag fiosrú an chúlra taobh thiar den eagla instinneach a mhothaíonn an mhórchuid againn roimh an Mhac Tíre, mac na tíre. Tír ina raibh coimhlint mhór sular tharla an Phlandáíl Uladh agus lena linn. Do na plandálaithe, bhí an mac tíre ina shiombail scanrúil den tír fhiáin chontúirteach.

Mar gheall ar dhíchoilltiú agus fheirmeoireacht ar mhórscála, bhí dúichí seilge agus póraithe á gcailleadh go gasta ag an mhac tíre. Ach mar thoradh ar an chogaíocht agus de dheasca na troda idir na lonnaitheoirí agus na Gaeil, bhí go leor ábhar bia ar fáil do na mic tíre, iad ag creachadh an bheostoic agus ag ithe na marbh a cailleadh sa troid. Thug na plandálaithe scanraithe ainm úr ar a mbaile nua, “Wolfland”.

Déanann an chéad chlár sa tsraith trácht ar an rian den mhac tíre atá fágtha; ar logainmneacha, ar theanga, litríocht agus ar mhiotaseolaíocht na tíre. Agus an mac tíre in Éirinn ar feadh tuairim is 20,000 bliain, is cinnte go raibh eagla ar mhuintir na hÉireann roimhe ach bhí ardmheas acu air fosta. Ba shiombail nirt agus misnigh é an créatúr do dhúchasaigh na hÉireann. Ach do na lonnaitheoirí a bhí ag teacht ón séú haois déag ar aghaidh, ba chréatúr dorcha allta é, léiriú ar an méid nach raibh curtha faoi smacht go fóill acu in Éirinn.

Sa dara clár, caitear súil ar an trodaireacht a bhí ag méadú as cuimse idir na lonnaitheoirí agus na Gaeil, le linn do na hollphlandálacha a bheith á gcur i bhfeidhm fud fad na hÉireann, agus ar an ról a bhí ag an mhac tíre i gcogaíocht uafásach thréimhse Chromail. Nochtar fianaise dhoiciméadach, de luathbholscaireacht a dhéanann nasc idir an ceannairceach Gaelach, an sagart Caitliceach agus an mac tíre fiáin, agus a thaispeánann go raibh feachtas ann chun an triúr acu a ghlanadh de thalamh na hÉireann ar fad.

Agus an taifead déanta timpeall na hÉireann, is meascán mealltach de stair na hÉireann agus stair an dúlra atá sa tsraith seo. Tugann sé dearcadh tarraingteach ar ré na bplandálacha, ag tabhairt cuntais ar thábhacht an mhic tíre i stair na hÉireann, go dtí gur díothadh ar fad é sa deireadh.

Is léiriú de chuid Steadipix / Clean Slate TV é Wolfland do BBC TÉ agus RTÉ le tacaíocht ó Chiste Craoltóireachta Gaeilge Scáileán Thuaisceart Éireann agus ó Údarás Craolacháin na hÉireann.

   • Partners
  • Partners
  • Partners