NEWS AND EVENTS

Show Advanced Search
From :
To :
Category :

Total Items:  

Jan
03
2013

New TG4 series chronicles the history of Ireland's buses

Bealach na mBusanna is a charming new nostalgic documentary series that revisits the era when trams and trains eventually gave way to the dominance of the mighty bus as the main form of public transportation in Ireland. Produced by Waddell Media and funded by the Irish Language Broadcast Fund, the 6-part series begins on TG4 on Sunday 6th January at 9.30pm.

We hear about the development of bus routes in different parts of Ireland and the incredible personal stories of the people that worked on them: the touring charabancs of the Ring of Kerry, the growth of CIE, the famous Andrew Ferguson's Connemara Bus.

Bealach na mBusanna looks at how the introduction of the border and customs resulted in ever more inventive ways of smuggling goods. We see the role of the buses in transporting people to work, dances, shopping and religious events. We hear about the part the buses played in romance, rock concerts and the troubles in Northern Ireland.

The series ultimately reveals how the buses transformed Ireland, as once remote communities came to terms with the opportunities and problems associated with 20th century globalisation.

The series is shot on location throughout Ireland including locations in Counties Cork, Kerry, Dublin, Galway, Donegal, Antrim and Fermanagh.


Is sraith ghleoite nua í Bealach na mBusanna a filleann ar an ré inar ghéill an tram agus an traein do mhór cheannas an bhus mar phríomh mhódh iompair phoiblí. Léirithe ag Waddell Media agus maoinithe ag an Chiste Craoltóireachta Gaeilge, craolfar an chéad clár sa tsraith ar TG4 ar an Domhnach an 6iú Eanáir ag 9.30 i.n.

Cluinimid faoi na busbhealaigh a forbraíodh ar fud na hÉireann agus airímid scéalta dhramatúla na ndaoine a shaothraigh iad. I measc na scéalta tá cur síos ar na searabainc ar Mhórchuaird Chiarraí, fás CIÉ agus Bus Chonamara a bhunaigh Andrew Ferguson.

Léiríonn Bealach na mBusanna an tionchar cruthaitheach ar smugláil a bhí ag teacht na Teorann agus an Chustaim. Scrúdaimid cé mar a d’iompair busanna daoine go dtí an obair, chuig damhsaí, ag siopadóireacht agus ag imeachtaí reiligiúnda. Chímid an ról a bhi ag an mbus i scéalta grá, i roc-cheolchoirmeacha agus sna Trioblóidí i dTuaisceart Éireann.

Go bunúsach léireofar go ndearna na busanna claochló ar Éirinn ag breith daoine as an iargúil go domhandú na fichiú aoise gona fhadhbanna agus a dheiseanna.

Rinneadh scannánaíocht don tsraith ar fud na hÉireann, áiteanna i gContaethe Chorcaí, Chiarraí, Bhaile Átha Cliath, Dhún na nGall, Aontroma, Fhear Manach agus na Gaillimhe san áireamh.

 


  • Partners
  • Partners
  • Partners