NEWS AND EVENTS

Show Advanced Search
From :
To :
Category :

Total Items:  

Nov
21
2012

ILBF series of short films on the Ten Commandments

Na Deich nAitheanta is a new Irish Language Broadcast Fund series of short films based on modern interpretations of the meaning of the Ten Commandments. Produced by Ulysses Films, the 10 films will air from Sunday –Thursday over two weeks beginning on 25th November at 11.25pm on BBC Two NI.

Following an open call for scripts from new and established Northern Ireland writers, ten of the best scripts were chosen from five different writers; James Phelan, Daragh Carville, Dave Duggan, Andrew Parkhill and Verity Peet. The series features a housewife looking for love, a confused holy communion, an aggrieved gardener and a jealous neighbour. These are just some of the characters in this light-hearted look at the Ten Commandments.

Producer Ashlene Aylward said: “We were inundated with scripts about ‘Thou shalt not covet thy neighbour’s goods’ and ‘Thou shalt not covet they neighbour’s wife’. “What is that saying about us?! This short film series is unusual in that it offers a refreshing mix of quirky, humorous and at times poignant tales that shine a light into our habits and concerns today.”


Sraith ghearrscannán de chuid an CCG a bhfuil Na Deich nAitheanta mar ábhar acu

Is sraith nua gearrscannán de chuid an Ciste Craoltóireachta Gaeilge í Na Deich nAitheanta a dhíríonn ar cad is ciall leis na Deich nAitheanta trí dhearcadh nua-aimseartha an lae inniu. Léirithe ag Ulysses Films, craolfar na deich ngearrscannán thar choicís, ceann amháin gach oíche idir an Domhnach agus Déardaoin. Tosóidh an craoladh ar an 25ú Samhain ar 11.25 in ar BBC 2 TÉ.

Tugadh cuireadh oscailte do scríbhneoirí idir aitheanta agus nua arb as tuaisceart na hÉireann iad scripteanna a chur isteach agus roghnaíodh na deich script is fearr as na hiarratais ar fad. Is iad cúigear scríbhneoir difriúil a d’éirigh leo; James Phelan, Daragh Carville, Dave Duggan, Andrew Parkhill agus Verity Peet. Inseofar scéalta éagsúla le linn na sraithe; bean tí agus í ar thóir an ghrá, an Chéad Comaoineach trína chéile, an garraíodóir éagóirithe agus an chomharsa éadmhar. Níl iontu seo ach cuid de na carachtair a léirítear sa léargas greannmhar seo ar na Deich nAitheanta.

Is é a dúirt an léiritheoir Ashlene Aylward: “Seoladh cuid mhór scripteanna chugainn a dhírigh ar na haitheanta a bhain le ‘Ná santaigh cuid do chomharsan’ agus le ‘Ná santaigh bean do chomharsan’. Cad é a nochtann an méid sin fúinne ?! Is sraith ghearrscannán as an ghnáth í seo agus é ag cur meascán éagsúil úr de scéalta atá ait, greannmhar agus in amanna tochtmhar inár láthair. Is scéalta iad a thugann léargas dúinn ar ár gcuid nósanna agus ar ár gcuid buarthaí sa lá atá inniu ann.”

 

 


  • Partners
  • Partners
  • Partners