Boosting Our Economy - Celebrating Our Culture - Enhancing Our Children's Education

Boosting Our Economy - Celebrating Our Culture - Enhancing Our Children's Education

Irish Language Broadcast Fund

Sunnyside of the Doc 2018


Tacaíocht an CCG do Scileanna – Freastal ar Sunnyside of the Doc Festival, La Rochelle, 25 go 29 Meitheamh

Tá an CCG ag cur tacaíocht ar fáil do 3 léiritheoir Gaeilge ó chomhlachtaí atá lonnaithe i dTÉ chun freastal ar Sunnyside of the Doc Festival in La Rochelle, an Fhrainc ar na dátaí thuasluaite. Íocfaidh an CCG as na costais chlárúcháin, eitiltí agus lóistín.

Is sainmhargadh é Sunnyside atá dírithe ar ábhar faisnéise agus ábhar fíorasach. “Culture in Motion” téama na bliana seo, téama a léiríonn agus a thugann le fios gur mian leis an lucht féachana teacht ar eispéiris fhiúntacha ealaíne, cultúir agus oidhreacha trí ábhar breisluacha ardchaighdeáin. Féachann Sunny Side of the Doc 2018 le dul i ngleic leis na dúshláin is práinní atá roimh thionscail na cruthaitheachta agus an chultúir araon thar ghort cumarsáide an lae inniu. Dá réir sin, pléifear idirghníomhaíochtaí nua, deiseanna nua agus timpeallachtaí nua. Is mór a spreagfaidh an dá sheisiún pitseála (Arts & Culture / Culture & Digital Creation) réimse de thionscadail chruthaitheacha agus d’eispéiris nuálacha.

Tá tuilleadh eolais le fáil ag www.sunnysideofthedoc.com

Má tá tionscadal á fhorbairt agat faoi láthair a luíonn le ceann amháin nó níos mó de na catagóirí thuasluaite agus ar mian leat é a chur faoi bhráid craoltóirí; murar fhreastail do chomhlacht ar an fhéile roimhe seo agus má tá tú féin nó duine den fhoireann Ghaeilge atá ainmnithe agat ar fáil ar na dátaí thuasluaite is féidir iarratas a dhéanamh leis an fhoirm iarratais seo. Ní mór í a chur isteach faoin Aoine 13 Aibreán agus déanfar na cinntí faoin Luan 16 Aibreán.

Tabhair faoi deara, gurb é an Chéadaoin 25 Aibreán an spriocdháta chun tionscadail a chur isteach do na seisiúin phitseála agus ní mór seo a dhéanamh go díreach trí shuíomh gréasáin Sunnyside. Dá réir sin, moltar duit dul i dtaithí ar an phróiseas iarratais chomh luath agus is féidir.

Chomh maith leis sin, i gcás ina nglactar leat ar an Scéim Scileanna chun freastal ar an fhéile agus nach n-éiríonn le d’iarratas le haghaidh na seisiún pitseála, beidh tú go fóill in ann freastal ar an fhéile. Féachfaimid le cruinnithe le craoltóirí, léiritheoirí agus díoltóirí ábhartha a eagrú agus tá i gceist againn imeacht líonraithe le léiritheoirí de chuid Cheanada a bheith againn chomh maith. Anuas air seo beidh deiseanna ann bualadh le léiritheoirí Ghaeilge na hAlban agus iad ag freastal ar an fhéile den chéad uair freisin.

© 2018 Northern Ireland Screen. All Rights Reserved