Irish Language Broadcast Fund (ILBF)

Bhí dhá aidhm leis an Chiste Craoltóireachta Gaeilge (ILBF) nuair a bunaíodh é - ábhar físe i nGaeilge ar ardchaighdeán a mhaoiniú agus an earnáil léiriúcháin
neamhspleách Ghaeilge i dTuaisceart Éireann a chothú.

The Irish Language Broadcast Fund (ILBF) was set up with the dual aim of funding Irish language content of high quality and of fostering the Irish speaking independent production sector in Northern Ireland.

Cuisle
  • Partners
  • Partners
  • Partners
  • Partners